Οικονομικά στοιχεία εταιρείας

  • Πατήστε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον ισολογισμό της χρήσης 2012 (31 Δεκεμβρίου 2012).

  • Πατήστε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον ισολογισμό της χρήσης 2013 (31 Δεκεμβρίου 2013).

  • Πατήστε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον ισολογισμό της χρήσης 2014 (31 Δεκεμβρίου 2014).